se video

Potentiale Portalen

Great Minority har udviklet konceptet Potentiale Portalen med det formål at hjælpe mennesker med handicap med at få foden indenfor på arbejdsmarkedet og nedbryde de fordomme, som mange ledige med handicap møder ved jobsøgning. I den forbindelse er der blevet produceret professionelle video-cv’er til deltagerne.

Projektet blev udført i samarbejde med Dansk Handicap Forbund og Sammenslutningen af Unge med Handicap. 

 

Great Minority bidrog til projektet som konceptudvikler, tilrettelægger og klipper.


Næste Projekt

Gin og Croquis